MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym

Help

Select the donation amount and help us do good!

If you decide to donate, you will receive a personalized TICKET TO A BETTER LIFE every month as a thank you.

COLLECTION PROGRESS:
19,678.00 z 200,000 zł

MŁODE GŁOWY to ogólnopolski projekt edukacyjny dotyczący zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi. Jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA założonej przez Martynę Wojciechowską.

Pierwszym etapem projektu MŁODE GŁOWY było największe w Polsce, bezpłatne badanie zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości, sprawczości dzieci i młodzieży oraz kampania edukacyjna “Otwarcie o zdrowiu psychicznym”.

Co wzmacnia kondycję psychiczną młodzieży w Polsce, a co podcina im skrzydła? Jakie komunikaty otrzymują od swojego otoczenia? Na kogo mogą liczyć w kryzysowej sytuacji? Do kogo by się zwrócili po pomoc? Właśnie tego chcieliśmy się dowiedzieć w badaniu.

Kolejnym etapem są działania profilaktyczne i edukacyjne dla młodych, rodziców oraz nauczycieli. Będą to konkretne narzędzia, które powstają na podstawie wyników badań i odpowiedzi młodych ludzi.

Działania projektu MŁODE GŁOWY mają zwrócić uwagę na problemy ze zdrowiem psychicznym wśród młodych i wskazać na związane z tym bariery. Długofalowym celem jest przyczynienie się do normalizacji sięgania po pomoc.

Godzina dla MŁODYCH GŁÓW_grafika poziom

GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW

10 października 2023 roku w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego rusza pilotażowy program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” Fundacji UNAWEZA, który jest odpowiedzią na rosnący kryzys psychiczny wśród młodych osób i zapotrzebowanie osób uczniowskich, rodziców oraz nauczycieli i nauczycielek na otwartą rozmowę o zdrowiu psychicznym.

Jest to cykl lekcji, które będą się odbywały raz w miesiącu od października do końca roku szkolnego 2023/24. Do udziału w pierwszym pilotażowym roku realizacji programu zgłosiło się 1330 szkół i placówek oświatowych. Program będzie ewaluowany i rozwijany.

Program profilaktyczny jest ogólnopolski, ogólnodostępny, dobrowolny
i całkowicie bezpłatny. Jego zaletą jest przejrzystość, prostota i intuicyjność. Punktem wyjścia do jego powstania były wyniki badań „MŁODW GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, w którym udział 184 tys. osób uczniowskich
z całej Polski (raport z tych badań jest dostępny na stronie www.mlodeglowy.pl).

Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielek w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego, które będą prowadzone podczas roku szkolnego według ośmiu opracowanych scenariuszy. Program został stworzony przez specjalistki: Aleksandrę Kuberską i Martę Jagodzińską – psycholożki tworzące Emocjonalia, a także Weronikę Snoch i Angelikę Friedrich z Nastoletniego Azylu oraz Justynę Żukowską-Gołębiewską – psycholożkę, reprezentantkę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów i główną Koordynatorkę programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”.

Pierwsza Pomoc Psychologiczna – PODAJ DALEJ!

W pierwszym półroczu zapoznamy osoby uczniowskie, nauczycieli i nauczycielki
z zasadami Pierwszej Pomocy Psychologicznej (PPP), które są zgodne z wytycznymi UNICEF (Look, Listen, Link). Zajęcia będą wzmacniać u młodych ludzi takie kompetencje jak: rozpoznawanie emocji, nazywanie potrzeb, stawianie granic czy komunikowanie potrzeby wsparcia. W drugim zaś semestrze skupimy się na higienie cyfrowej i bezpieczeństwie w sieci.

Dziś, w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, oficjalnie rozpoczynamy program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”. Wszyscy wiemy, że sytuacja młodych ludzi w kontekście zdrowia psychicznego jest dramatyczna. Jako zatroskana mama nastoletniej córki i prezeska Fundacji UNAWEZA postanowiłam działać. Dokładnie rok temu rozpoczęliśmy pierwszy etap projektu, czyli badania zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych.
A teraz, na podstawie uzyskanych wyników, w grupie ekspertów i specjalistów tworzymy system wczesnego reagowania i skupiamy się na prewencji. Wierzę, że każdy z nas powinien znać zasady PPP, czyli Pierwszej Pomocy Psychologicznej. Odpowiednio wdrożona profilaktyka i reagowanie na wczesnych etapach

kryzysu psychicznego u młodych ludzi naprawdę mogą ratować życie. Właśnie po to powstał ten program. Jest ogólnopolski, ogólnodostępny i całkowicie bezpłatny. Cieszę się, że już w pierwszym pilotażowym roku zarejestrowało się do niego ponad 1300 szkół.

Startujemy w wyjątkowym dla mnie dniu, w którym odbieram odznaczenie Przyjaciela Szkoły, przyznane mi przez Kapitułę Konkursu Nauczyciel Roku, co traktuję jako wyraz zaufania i zobowiązanie na przyszłość. Nasze działania mają być wsparciem właśnie dla nauczycieli i nauczycielek, dla rodziców i przede wszystkim dla młodych osób. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w ten projekt. Bez Was zmiany nie byłyby możliwe. A dziś są realne – mówi Martyna Wojciechowska, prezeska Fundacji UNAWEZA oraz inicjatorka projektu MŁODE GŁOWY, która niedawno odebrała również Order Uśmiechu, międzynarodową nagrodę przyznawaną przez dzieci.

Jakie są cele Programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”?

– przygotowanie dzieci i młodzieży do rozmowy o towarzyszą umiejętności rozpoznania czterech podstawowych emocji i określenia własnych potrzeb;

– budowanie samoświadomości i dobrostanu wśród osób uczniowskich;

– normalizacja tematu sięgania po specjalistyczną pomoc (każde dziecko otrzyma informację, gdzie i w jaki sposób może szukać pomocy);

– zaopatrzenie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów i wychowawców w narzędzia, dzięki którym udzielanie komuś i osobiste korzystanie z pomocy będzie prostsze;

– profilaktyka dotycząca zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży;

– edukacja i działania profilaktyczne.

W dobie zalewu poppsychologicznej wiedzy wracamy w tym programie do podstaw. Ufamy nauczycielom i dlatego bazujemy na ich autentycznej relacji
z osobami uczniowskimi, a nie na gadżetach. Wierzymy, że szkoła może być miejscem uczącym Pierwszej Pomocy Psychologicznej, wymaga to jedynie wsparcia prostym i łatwym w realizowaniu narzędziem – mówi Justyna Żukowska-Gołębiewska.

Wsparcie Liderów w szkołach i Koordynatorek wojewódzkich

Program „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” wspiera także osoby zaangażowane
w jego realizację. Liderzy Szkolni przez cały czas trwania projektu będą mogli korzystać z pomocy Koordynatorek wojewódzkich (koordynatorki poznacie na stronie programu profilaktycznego www.mlodeglowy.pl).

Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” wpisuje się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. Jest to program dopasowany do potrzeb każdej szkoły, ponieważ realizować go będą nauczyciele
i nauczycielki, którzy podlegają nadzorowi pedagogicznemu i najlepiej znają potrzeby środowiska, w którym pracują – dodaje Aleksandra Rodzewicz, Koordynatorka ds. programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”

Złoty Standard Pomocy Psychologicznej, czyli 10 przydatnych narzędzi wspierających ochronę zdrowia psychicznego

Naszym celem jest, aby w szkołach uczestniczących w projekcie działać na rzecz zdrowia psychicznego młodych, korzystając z tych samych spójnych
i ujednoliconych praktyk postępowania. Dlatego opracowaliśmy Złoty Standard Pomocy Psychologicznej, czyli 10 narzędzi, które pomogą stworzyć szkole środowisko szczególnie uwrażliwione na zdrowie psychiczne młodych.

Proponowane w tym semestrze narzędzia mają praktyczne zastosowanie
i stanowią punkt wyjścia do dalszej pracy nad responsywnym charakterem szkoły. Dzięki Złotemu Standardowi nie tylko realnie zmieniamy przestrzeń szkoły, ale wyraźnie dajemy sygnał, że zdrowie psychiczne jest czymś, co wymaga uwagi
i troski wszystkich osób tworzących środowisko wychowawcze, zarówno nauczycieli, jak i rodziców, bowiem bez współpracy wspieranie młodych ludzi jest bardzo ograniczone – tłumaczy Joanna Flis, psycholożka, ekspertka
w projekcie MŁODE GŁOWY i współautorka Złotego Standardu Pomocy Psychologicznej.

Projekt MŁODE GŁOWY to inicjatywa długofalowa. Autorkami Złotego Standardu Pomocy Psychologicznej są: Barbara Chojnacka, Joanna Flis, Patrycja Orłowska, Edyta Sielicka, Agnieszka Tomasik. Złoty Standard jest dostępny dla wszystkich bezpłatnie na stronie www.mlodeglowy.pl, a więcej o nim opowiemy 12 października
o godz. 18.00 podczas Q&A na Facebooku MŁODYCH GŁÓW.

Wspieramy rodziców

Z przeprowadzonych przez nas badań „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” wynika, że wzrasta liczba zachowań autoagresywnych, prób samobójczych i samobójstw wśród młodych. Mamy świadomość, że wychowywanie i dbanie o dziecko wymaga zaangażowania wielu osób, dlatego chcemy pomóc nie tylko środowisku szkolnemu, ale myślimy także o rodzicach
i opiekunach. W ramach dodatkowych działań przygotowujemy program wspierający umiejętności rodzicielskie, który pomoże wzmocnić relacje rodzinne, towarzyszyć dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z wyzwaniami dzisiejszego, dynamicznie zmieniającego się świata; innymi słowy – doda rodzicielstwu mocy. Materiały z nagraniami będą ogólnodostępne na stronie www.mlodeglowy.pl jeszcze w tym roku.

MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym

Zainicjowany przez Fundację UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej projekt MŁODE GŁOWY ma na celu rozwijanie u młodych ludzi poczucia sprawczości, wzmocnienie u nich poczucia własnej wartości oraz zachęcenie ich do korzystania
z pomocy. Głęboko wierzymy, że cele te można osiągnąć tylko wtedy, gdy zaangażuje się w działanie zarówno młodych, jak i rodziców oraz nauczycieli. Bez współpracy osiągnięcie zmiany nie będzie możliwe. Zależy nam również na wspieraniu systemowych zmian, które przyczynią się do poprawy kondycji psychicznej dzieci i młodzieży oraz usprawnienia sektora wsparcia psychicznego młodych.

Projekt MŁODE GŁOWY opiera się na trzech kluczowych filarach, które mają ogromne znaczenie dla zdrowia psychicznego młodych ludzi. Te trzy filary razem tworzą bazowy program, który ma na celu poprawę kondycji psychicznej młodych ludzi i przezwyciężanie kryzysu psychicznego, z którym my jako społeczeństwo musimy się zmierzyć.

1.ODDAJEMY MŁODYM GŁOS.

Chcemy usłyszeć, poznać i zrozumieć młodych ludzi.

2.NORMALIZUJEMY SIĘGANIE PO POMOC.

Zachęcamy do sięgania po pomoc.

3.DOSTARCZAMY NARZĘDZI POTRZEBNYCH DO PRZEZWYCIĘŻANIA KRYZYSU PSYCHICZNEGO MŁODYCH. Naszym celem jest uświadamianie młodym ludziom, czym jest pierwsza pomoc psychologiczna i dlaczego może ona uratować czyjeś życie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.mlodeglowy.pl

WHO DO WE HELP?

MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym

ogólnopolski projekt badawczy i kampania profilaktyczna dotycząca zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi.

Learn more

HELP

PROJEKT EDUKACYJNY W BOLIWII

Teraz chcemy wspólnie zawalczyć o lepszą przyszłość dla córki Carmen Rojas, bohaterki z programu "Kobieta na krańcu świata"

Learn more

HELP

PROJEKT STYPENDIALNY DLA PARAOLIMPIJEK

Podczas trzech edycji projektu #CorinneRunsForGood zebraliśmy prawie milion złotych, a wsparcie otrzymało ponad 30 kobiet.

Learn more

HELP

NA POMOC DZIECIOM Z UKRAINY

Skupiamy się na wsparciu rodzin zastępczych, które są ewakuowane z Ukrainy oraz na dzieciach z tamtejszych domów dziecka.

Learn more

HELP

KABULA AND CHILDREN WITH ALBINISM

Kabula, like many people with albinism in Tanzania and other African countries, lived in constant fear for her life. Today she is studying and planning to study law, in order to support people who do not have the strength and resources to defend themselves in the future. Help change the lives of mor

Learn more

HELP

PROJEKT POŁOŻNICZY NA MADAGASKARZE

Naszym głównym celem jest wsparcie zdrowia kobiet m.in. poprzez działania profilaktyczne, edukacyjne oraz szansę na szczęśliwe przeżycie okresu ciąży i godny poród.

Learn more

HELP

Dom dla Nastoletnich Matek i ich Dzieci w Polsce

Nasz jednorodzinny dom pełniący funkcję mieszkań chronionych będzie przeznaczony dla młodych, w tym nastoletnich matek (od 18 roku życia).

Learn more

HELP

PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI Z MADAGASKARU

Na Madagaskarze 25% dzieci od 5. do 17. roku życia wykorzystywanych jest do pracy zarobkowej, która obejmuje również prostytucję. Dołącz do wsparcia Projektu Edukacyjnego dla Dzieci, aby dać Im szansę na dzieciństwo bez przymusowej pracy. Razem możemy dać Im lepszą przyszłość.

Learn more

HELP

PROJEKT STYPENDIALNY DLA KOBIET Z MADAGASKARU

Madagaskar to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie.1/3 Kobiet doświadczyła w swoim życiu przemocy, gwałtu bądź nadużyć. Poprzez program stypendialny chcemy dać Im szansę na lepszą przyszłość i przywracać Im godność.

Learn more

HELP

UNAWEZA X SEWING TOGETHER

Ruszamy z projektem warsztatów dla kobiet na Madagaskarze razem z Mają.

Learn more

HELP

PEDIATRA NA MADAGASKARZE

Specjalną wizytę pediatry dr Aleksandry Kosmędy w Szpitalu im. J. Beyzym w Manerinerina na Madagaskarze.

Learn more

HELP

DOPOSAŻENIE SZPITALA NA MADAGASKARZE

Celem naszego projektu jest doposażenie porodówki o sprzęt niezbędny do bezpiecznego przeprowadzania porodów.

Learn more

HELP

TANZANIA - NOWY PROJEKT EDUKACYJNY

Learn more

HELP

POMOC DZIECIOM OSKARŻONYM O CZARY W NIGERII

Learn more

HELP

POMOC KOBIETOM, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY GWAŁTÓW WOJENNYCH

Learn more

HELP
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.